اصول رژیم کتوژنیک

این که کدام یک از چهار نوع رژیم کتوژنیک را انتخاب کنید، رابطه مستقیمی با هدف شما از گرفتن این رژیم دارد. Th is c on​tent h᠎as been done ᠎wi th t​he help of G SA C​ontent Gen er​at or ​DEMO.

اگر تصمیم دارید با استفاده از رژیم غذایی کتوژنیک از وزن اضافهتان بکاهید، بهتر است قبل از آن از خطرات این رژیم غذایی آگاه شوید.

در حالت کلی؛ چهار نوع مختلف از رژیم کتوژنیک موجود است که از این قرار هستند: رژیم کتوژنیک هدفمند، رژیم کتوژنیک سیکلیکال یا رژیم کتوژنیک دوره ای، رژیم کتوژنیک استاندارد و رژیم کتوژنیک با پروتئین بالا که در ادامه مقاله، هر چهار نوع مختلف از رژیم کتوژنیک را برای شما به طور کامل توضیح خواهیم داد.

با توجه به موارد ذکر شده می توان تشخیص داد که این رژیم بر پایه ی گیاهان و سبزیجات است نه گوشت. A rtic le w as cre at᠎ed with G SA Conte nt Generator D em​ov er᠎sion!

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد https://rdiet.ir/ – حرف زدن با – لطفا از سایت ما دیدن کنید.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *